logo
VPS Giá Rẻ
Hướng dẫn kết nối VPS

Bước 1: Tìm và chạy phần mềm "Remote Desktop Connection" có sẵn trong mọi máy tính chạy Windows(Tìm trong Start).

Bước 2: Điền IP của VPS, bao gồm cả port(phần sau dấu :) (nếu có) vào dòng "Computer".

connect-vps

Bước 3: Ấn vào "Show Options" và tùy chỉnh như sau để tối ưu việc kết nối:

connect-vps

Bước 4: Ấn "Connect", phần mềm sẽ thực hiện kết nối và hỏi Username/Password, bạn hãy điền Username/Password của VPS (Mật khẩu mặc định của VPS của chúng tôi được cấp trong Control Panel).

connect-vps

Bước 5: Ấn OK và bạn sẽ được kết nối đến màn hình Desktop của VPS.