logo
VPS Giá Rẻ
Quy định chung

1. Bạn không được thực hiện các hành vi sau trên các plan Nx, Dx


  • Scan socks, SSH, VPS và những thứ tương tự.
  • Spam mail.
  • DDOS hoặc hack cá nhân/tổ chức khác.
  • CP
  • Đào các loại coin.

Mong bạn hiểu rằng khi bạn thực hiện các hành vi trên, cả 1 con dedicated server sẽ bị nhà cung cấp suspend. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến bạn mà ảnh hưởng tới rất nhiều cá nhân khác, và mình thì phải bảo hành cho những người đó vì họ không làm gì sai. Thiệt hại sẽ là rất lớn.

2. Với plan Sx, bạn được phép (khuyến khích fake IP cho toàn VPS):

  • Scan socks, SSH, VPS, scan port
  • Torrent

Tuy nhiên, plan này vẫn cấm CP. DMCA nếu bị phát hiện thì mình sẽ yêu cầu bạn xóa file vi phạm đi.